සූදු හෙඩ්සෙට්

නමුත් ඔබ'වඩාත් ගිලී යන ක්‍රීඩා අත්දැකීමක් සොයමින් හෝ ඔබට අන් අයට ආචාරශීලී වීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබට ඉක්මනින් හොඳ ක්‍රීඩා හෙඩ්ෆෝන් සන්නාමයක් සඳහා වෙළඳපොලේ සොයා ගත හැකිය.

සූදු හෙඩ්ෆෝන් සන්නාම තෝරා ගැනීම සාධක කිහිපයක් මත රඳා පවතී: අපේක්ෂිත ගුණාත්මකභාවය, මිල පරාසය සහ පහසුව සාධකය. 

සූදු හෙඩ්සෙට් වල ප්‍රතිලාභ:

ඉහළම තත්ත්වයේ ශබ්දය

බාහිර ශබ්දය අවහිර කරයි

හොඳ මිල පරාසය

අන් අයට බාධා කිරීම අඩු කරන්න

වඩා හොඳ සන්නිවේදනය


හොඳම HIFI 7.1 Gaming Headset& Mic HP030 සමඟ සරවුන්ඩ් සවුන්ඩ් හෙඩ්ෆෝන් LED Backlit
හොඳම HIFI 7.1 Gaming Headset& Mic HP030 සමඟ සරවුන්ඩ් සවුන්ඩ් හෙඩ්ෆෝන් LED Backlit
අයිතම අංකය: MT-HP030වෙළඳ නාමය: MEETIONවර්ණය: කළුලබා ගත හැකි: තොගයේEAN: 6970344731561විස්තරය: හොඳම 7.1 සූදු හෙඩ්සෙට් එක; උසස් තත්ත්වයේ සරවුන්ඩ් සවුන්ඩ් හෙඩ්ෆෝන්.
Mic HP010 පරිමාණය කළ හැකි ශබ්ද-අවලංගු කරන ස්ටීරියෝ ලෙදර් සමඟ රැහැන්ගත ක්‍රීඩා හෙඩ්සෙට් හමුවන්න
Mic HP010 පරිමාණය කළ හැකි ශබ්ද-අවලංගු කරන ස්ටීරියෝ ලෙදර් සමඟ රැහැන්ගත ක්‍රීඩා හෙඩ්සෙට් හමුවන්න
අයිතම අංකය: MT-HP010වෙළඳ නාමය: MEETIONවර්ණය: කළුලබා ගත හැකි: තොගයේEAN: 6970344731363විස්තරය: ක්‍රීඩා හෙඩ්සෙට් 3.5MM ශ්‍රව්‍ය පින් *2
Mic HP020 සමඟ Backlit Gaming Headset හමුවීම
Mic HP020 සමඟ Backlit Gaming Headset හමුවීම
අයිතම අංකය: MT-HP020වෙළඳ නාමය: MEETIONවර්ණය: කළුලබා ගත හැකි: තොගයේEAN: 6970344731202විස්තරය: ලෙදර් හෙඩ්බෑන්ඩ් සූදු හෙඩ්සෙට්
වෙනත් භාෂාවක් තෝරන්න
වත්මන් භාෂාව:සිංහල

ඔබේ විමසුම යවන්න